મન થાય કે…

મન થાય કે બનું હું નાનું ફૂલ

ચઢું પ્રભુના મસ્તકે, ચરણોમાં આળોટું

મન થાય કે બનું હું નાનું પક્ષી

ગગનમાં વિહરુંને, લવ મઝા દુનિયાની

મન થાય કે બનું હું નાનું પતંગિયું

ફરું રંગબેરંગી ફૂલો પર, ચુસું રસ મધુર

મન થાય કે બનું હું નાનું ઝરણું

ડુંગરો માંથી વહુ, મળું વિશાળ દરિયાને

મન થાય કે બનું હું નાનું બાળક

રમું માં ના ખોળે, મેળવું પરિવારની હુંફ

Advertisements

ડર !

એક ડર હૈ, મુજમે કહી જો હે છુપા

કઈ દિનો સે મુજે યું ખામોશ બનાતા

મેરી હર એક બાત અબ મુજે હી વાપસ સુનાતા

સહી હૈ યે સભી, હર બાર યહ બાત હૈ જતાતા

 

તુમસે ઇશ્ક હૈ સચ્ચા જાનતા હું મેં

તુમ્હારી હર એક બાત માનતા હું મેં

તુમસે કેહના હૈ યે, તુમ બિન મુશ્કિલ હૈ જીના

ફિર ભી,

એક ડર હૈ, મુજમેં કહી જો હે છુપા

કઈ દિનો સે મુજે યુ ખામોશ બનાતા

 

ભીડ મેં ભી મુજે પહચાન જાઓ ઐસી હો તુમ

કુછ કહે બીના સબ જાન જાઓ ઐસી હો તુમ

તુમ્હારે સાથ હોને કા સિર્ફ અહસાસ હી હૈ કાફી

આજ અધૂરા મેં, નાપ લો, કિમત મેરી શાફી

 

ખોને કા ડર હૈ યે શાયદ જો મુજે ચુપ હૈ રખતા

જતા રહા હું મેરા ઇશ્ક તુમ્હે મેં આજ, જો ભી હૈ

અધુરી હૈ એ જિંદગી તુમ્હારે બિના

ફિર ભી,

એક ડર હૈ, મુજમેં કહી જો હે છુપા

કઈ દિનો સે મુજે યુ ખામોશ બનાતા

 

At the End of the day !

          Every day…sun rises in morning, sets in evening. Earth rotates, sun remains steady, day shines, and night occurs, we wake up, we work, we sleep but at the end of the day, we all became prepared for all this repeated things. Human life is not about growing up, it’s all about growing old, every day we all are preparing for better tomorrow but tomorrow is leading all of us to death, a gradual death. Human life is a gradual death.

          Human gives birth to child and child starts living well designed life. Even, child’s birth is also a part of parents well designed life. Humans have designed their life for better lifestyle and every day they are changing it to make it better. In life, we face challenges, we fights, we win, we lose, we learn but at the end of the day, it all summed at one word, ‘Happiness’.

          A normal question everyone should ask themselves, ‘What you want from your life?’ and simple answer is, ‘Happiness’. We are studying, we are doing job, and we are working hard every day is all for happiness. At the end of the day, one should sleep with happiness, otherwise it is not sleep. Life can be fulfilled with happiness but achieving that happiness is not an easy thing.

          There are thousands of creatures on this earth and we humans are one of them. Every creature of earth is living their life and leading them to gradual death but god has given one special quality to humans, quality of thinking. Quality of thinking differs us from other creatures living on earth and it is quality of thinking that makes our life better every day. But quality of thinking is directly connected with our day to day life and our way of living and our way to happiness. We study, we learn, we experiment, we invent using this quality of thinking but also we expect, we love, we get connected, we hurt and we feel sad just because of quality of thinking. Every person sets targets or goals in life according to requirement and requirement is dependent on happiness, also happiness dependent on requirement. One complete goals in life and the very next moment he target next goal of life and feels much happiness of getting success in life, by this chain rule humans keep targeting every goals and keep working for achieving them, all get satisfaction in this process but not at all satisfied with life every moment one lives. Human always feels something is missing in life and the reason for this miss point is saturation. Success in life will lead someone to happiness and satisfaction but this satisfaction will not be at that level that one can complete his life and can proudly say I have achieved everything in life, one gets satisfaction but it is not fully satisfied because only saturation leads to full satisfaction.

          When one becomes fully saturated with life, starts celebrating death and feels happiness every moment of life. It stops well designed life style and work for achieving goals of life, at that moment he has achieved everything and satisfied with all things he got in his life with full happiness ending his chain of gradual death. It takes so much time, almost whole life for getting this satisfaction which leads to enlighten life and sacred happiness. But what one can expect from his life every day is enjoyment and happiness. If one person is getting thousands of bucks and other is getting only food for his work but if the later one is loving what he do then he will be happier that others, ultimately he will sleep with happiness. So, at the end of the day, one should search happiness and he should be working for achieving happiness only. At the end of the day, one should find happiness.

Movie Review : TUBELIGHT

            Eid being one of the biggest festivals of India always pouring box-office with big numbers. Now it’s trend that Eid being occupied with one of Khan’s of Bollywood. After successfully avoiding clash between Sultan & Raees last year on Eid, Salman Khan again came up with ‘Tubelight’ this year.

          Expectation grows much high when Actor-Director duo is entertaining audience with successful movies like ‘Ek Tha Tiger’ & ‘Bajrangi Bhaijaan’. After Bajrangi Bhaijaan, Director Kabir Khan worked on script of Tubelight and Salman Khan is decided as lead in movie for character of Laxman. When they came to reel life brother story, Kabir Khan approached real life brother of Salman Khan, Sohail Khan for the character of Bharat. We have seen them as reel life brothers before and also this makes people believe in story without any argument.

          Story is based on India-China war situation back in 1962 and its story of immense love between two brothers. In that situation, Bharat had to go for war leaving Laxman at home and other things are treat to watch, will Bharat be back safely or will he die? And if he came safely, then what it take for him to be back, that are the points to look after. The whole idea of story is based on having immense confidence and believe in something and the tag line of the story describes it very well, ‘Kya Tumhe Yakeen hai’.

          First talking about camera work, all shots of the movie are well captured and it shows some wonderful beauty of North part, especially hills and forests. Camerawork is the best departmental work for the movie. Now coming to Music, Pritam continued his track and again pour soulful as well as chartbuster music to movie.  Lyrics of songs are well-penned and songs meets expectation in movie.

          The biggest problem movie faces in casting, selecting Salman Khan as a character of Laxman is biggest hurdle in movie, if one replaces Salman Khan with any child actor of age ten years then storyline could have been so much different. Showing Salman Khan as mentally ingrown person is the solution of not selection any child actor for the character but in my point of view, this idea fails here. The casting of other characters are well selected, Sohail Khan perfectly placed at his place, supporting actor late Mr. Om Puri, Zeeshan Ayyub, Isha Talwar are very well selected and no one could replace them. Once again Zeeshan Ayyub played his part very well and he is becoming one of the best supporting actor film after film. Martin as child friend of Laxman fills life in movie and he is fire-cracker. Watching his screen-presence is extreme happiness.

          Dialogues of the movie are good, but not extreme, it simply shows innocence of character in every aspect but didn’t leave any remarkable note. Screenplay of the movie fails somewhere and it weakens the story, especially after interval, story became so weak that one could not expect it from this successful pair of Actor-Director and also on occasion of Eid. The best part about Script is, in every frame, it tells about it message, having belief/Having Yakeen. Makers again come back in their message in last but it was too late for them, one only gets message from story with less entertainment. Editor of movie done good work by keeping run time of story 2 hours and 16 minutes. If it is more, then it might get more disappointing for audience.

          Salman Khan performed very hard to express Laxman on screen and he looks innocent as well, he played the character wonderfully but sadly story was not expecting him in that character. Shah Rukh Khan seen in movie in special character of magician and it is one of the best part for story, from where Laxman start believing in belief. Kabir Khan did all hard work as a director but script and screenplay fails somewhere in delivering what people expected from him.

          Tubelight is not extreme which fulfil all Eid’s expectation from Salman Khan but stands an above average.

Rating: 2.5/5

Movie Review : Half Girlfriend

            From ‘Three mistakes of my life’ to Kai Po Chhe, ‘One night @ call center’ to Hello,  ‘2 States – A novel’ to 2 States – Movie and again, Half Girlfriend, Now it’s like a trend that Chetan Bhagat’s novels are converting into Bollywood movies one by one. First talking about Novel, when Chetan Bhagat revealed this title two years ago setting this book as Diwali release, title created huge attraction among youngsters and Book was also a huge success though story was quite similar like Revolution 2020 and other typical Bollywood film.

          When Ekta Kapoor announced a film based on this Novel, Mohit Suri come up as a director and that made expectation high for the film. Previous two directional venture of Mohit Suri was musical success Aashiqui 2 and Ek Villian was pure hit. When the film announced, Shraddha Kapoor was the first choice of the director for the character of Riya and SushantSinh Rajput was approached for the character of Maadhav. As SSR went for Raabta, Arjun Kapoor – on screen Chetan Bhagat replaced SSR in movie for the character in Half Girlfriend.

         Maadhav a Bihaari boy comes to Delhi for education with good sport talent, Riya a rich Delhi girl met Maadhav and they join hands for Basketball match every day and that’s where Maadhav falls in love with Riya. Story continues and stuck when Riya calls her as Maadhav’s half girlfriend, now what will Maadhav do, will Riya love him back are the moments to watch out.

          Talking about the movie, director Mohit Suri found story suitable and didn’t make much changes in the story what writer has written in Novel, Shraddha as Riya Somani is the most powerful character of the story on which whole screenplay rotates. Arjun Kapoor as Maadhav had given good hard work to the character but fails somewhere and looks poor overacted character in some scenes. Especially his poor English and Bihari accent make his work look like an act, one cannot portrait any character always nodding just head and smiling unnecessarily. Shraddha as Riya is perfectly chosen character and no one could replace her in the movie, also her acting and singing is the heart for the movie and the one will witness best moments when Shraddha on screen. She is cute, she is sexy, she is sweet, she is beautiful and she is the heart of movie.

          Talking about the making, first dressing of the movie is well presented and shorts of Shraddha is well selected, dressing of Maadhav is also well presented and make him look like Bihaari Villager boy. Hair style department is the one which fails to impress, Shraddha’s hair styles was poorly designed when she plays basketball and also there is no change in the look of Arjun Kapoor. Movie lifts up when one witnesses wonderful supporting cast in reference of Maadhav’s friend, his mom, his mates in NYC, all supporting cast did wonderful job and all were eye-catching on screen.

          Talking about direction, Mohit Suri did all hard work to present the whole story on screen and quite successful in that, he fails in some scenes specially covering Arjun Kapoor and St. Steven’s in first half. Screenplay of the movie is poorly written somewhere and one didn’t found any logic when Shraddha starts walking in rain, she dreams about getting on India gate every now and then and Maadhav’s English remains poor till the end. It is hard to believe when just first basketball meeting leads them to proposal of game and a movie, some gestures in first half is poorly placed and Kiss between Maadhav and Riya misplaced in screen and hard to believe for viewer. Screenplay of the movie is the most disappointing work for me. Dialogues are also not up to that level and not memorable, some good written work also flushed out in poor screenplay. Cinematography in first half is average somewhere and it seems camera moves too fast, but it solved in second half and well presented in rest of the film. Editing of the movie is also average and some scenes in first half are cut out which is there in the novel.

          Talking about music, the best departmental work of the film, and it has to be when Mohit Suri is directing, it must be a musical chartbuster film. All songs in the film are well composed, well singed, well written and well presented in the movie, it is right if we say music saves the whole movie. Main Phir Bhi Tumko Chahunga, Baarish & Stay a little longer are soulful to hear and eye-catching to watch. Background music of the film is also well composed and well used the composition of good songs. Music wins it all the way for the film. Choreography is average but good songs cover it all for film.

          Ultimately it seems the producers bought novel from writer and presented on screen without making much change, without wasting much time and without wasting much money. As it is a love story, it is good to watch but fails to impress what we expected and what Karan Johar makes like larger than life love story. Makers used half word too much in the movie and movie impresses half only and also giving half rating to the movie – Half Girlfriend.

Rating: 2.5/5

Yes, I am 21.

Dear life,

          At the age of 21, I am normal human being with two legs, two hands and one mind living a normal life.

          At the age of 21, every day I wake up and thinks, I will make someone happy today.

          At the age of 21, I bought one guitar for me but still don’t know how to play it.

          At the age of 21, being a Kshtriya, following my Dharma is everything for me.

          At the age of 21, I started setting my goals of life.

Dear life,

          At the age of 21, I started having beard and moustache, though clean shaved face suits me more.

          At the age of 21, I get attracted of every second girl I met and I end up having good friendship.

          At the age of 21, I am still single.

          At the age of 21, I have only fear of old age.

          At the age of 21, I am trying to be as honest as I can while writing this.

Dear life,

            At the age of 21, still I don’t know how to fly.

          At the age of 21, I am an Engineer now but I think being a doctor is best career option to choose.

            At the age of 21, I am having job but not fully satisfied with it.

          At the age of 21, currently I am writing my fourth novel which is story based on Gujarat and one Gujarati director already rejected it.

            At the age of 21, I feel I should start doing meditation now.

Dear life,

          At the age of 21, I often cry once in a month and tears still taste salty.

          At the age of 21, sometimes I regret for my misbehaviour when I am in anger.

          At the age of 21, I feel I have less friends.

          At the age of 21, one policeman slapped me and I was innocent then.

         At the age of 21, I bore people around me telling them different life lessons and theories.

Dear life,

          At the age of 21, to meet SRK is still my first aim.

          At the age of 21, I like Twitter more than Facebook.

          At the age of 21, I feel hormonal changes are taking place in my body.

           At the age of 21, I feel more creative during midnight of twelve to three.

          At the age of 21, Traveling is happiness for me and cooking is good habit.

Dear life,

          At the age of 21, I am following the same name of mine my parents had given me 21 years ago.

          At the age of 21, I feel mature enough and became too protective and caring for the people around me.

          At the age of 21. Tom & Jerry is my favorite cartoon show.

         At the age of 21, A R Rahman’s music spreads peace and love in me and makes me feel that I am a very good singer.

          At the age of 21, Yes, I am 21 years old now.

Movie Review: Baahubali – The Conclusion

          Curiosity is the best key to achieve desired success, when whole world is curious about the answer of one question, success was written all over it before its release. Yes, here I am talking about ‘Baahubali – The conclusion’ which gives you the answer of the question, why katappa killed Baahubali.

        Inspired from the great stories of Mahabharata, Baabubali – The beginning was great success and one of the biggest blockbusters of Indian cinema, but the story doesn’t ends there, Director S S Rajamauli has divided the whole story in two parts and second part of the movie hits the screen last week.

        From the beginning, makers try to connect all dots with part one and that’s enough for all the characters to be alive after almost two years. From the very first scene, one witness extreme work on VFX by introducing all characters in frozen way with their contribution in part one, story continues where we left it in part one and Baahubali’s entry will make you whistle.

        First talking about story, it is very hard to find loop holes during whole movie, story is nicely written and makers explains all the answers very wonderfully. Not only entertainment but writers also tries to give philosophical touch to the story by having discussion on love and Dharma. Writers explains Dharma wonderfully and what is important for king and what are his duties! Character of Katappa is surprise with comedy and patriotism, Character of Shivgami is extreme powerful and unique. Bhalla is awesome at his place. All characters are powerfully presented on screen also, Shivgami and Katappa are the characters which surprise you more. Avantika is missing the screen in first half and Bhalla is mind game player. Baahubai and Devsena plays the heart of the story, they are as awesome as expected. I bet, if you are male then you will fall in love with Devsena and if you are female then you will desire for Baahubali.

        Talking about making, VFX work of the movie is eye-catching, especially the war sequence are wonderfully created. One will witness awesome civil and art work during the movie in case of building and construction work, which is pure magic of VFX. You will also witness the hard work in dressing and looks of characters. Open hair of Devsena and Beard of Baahubali makes them more attractive. Scene of Rajyabhishek is extremely well designed and will make you clap.

        Music is the most important department for the success of any movie, here Baahubali – The conclusion is having an average music in which ‘Soja Zara’ and ‘Jai kara’ are well composed, other songs fails to get much attention of audience. Background music of the movie is also good but not at extreme level. The anthem of Maahismati is well composed. Editing is another part which losses screens somewhere but to present the whole story in three hour is also a challenging work, I am sure director and Editor must have discussed about it and it must have been very hard decision to cut some good scenes from the movie too.

        During three hour of the movie, one gets full entertainment which is expected and witnesses awesome work of great storyteller S S Rajamouli, war sequences are wonderfully designed and pair of Baahubali and Katappa will surely make you smile. Shivgami as Rajmata is surely surprise package and Baahubali – The conclusion satisfies all the expectation with all the answers which audiences were expecting from last two years. Movie is already pouring box office and it is hard to get ticket for any screen even after one week, numbers speaking all the success and it already collected 1000 Cr worldwide. Baabubali – The conclusion is an ultimate winner at box office and surely a movie of decade, never miss it!

Rating: 4/5